Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα». Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2 ως εξειδικευμένος πάροχος κατάρτισης συμμετέχει στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα απευθύνονται και αφορούν: 

 Εργαζομένους του ιδιωτικού  τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ή  μερικής (συμπεριλαμβάνεται και η εποχική απασχόληση)

 Θεματικά αντικείμενα  κατάρτισης που οδηγούν στην αντίστοιχη πιστοποίηση  και αφορούν κατά προτεραιότητας στους  ακόλουθους κλάδους / τομείς εξειδίκευσης.

  • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
  • Ενέργεια
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Περιβάλλον
  • Τουρισμός
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Υγεία

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να ακολουθούν αποτελεσματικά τις εξελίξεις παραμένοντας ανταγωνιστικοί στο συνεχές μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Τα προγράμματα στοχεύουν και προσφέρουν:

Ενίσχυση και συνεχής ενδυνάμωση του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού σε πανελλαδικό επίπεδο

Παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για συγκεκριμένο επαγγελματικό περίγραμμα

Ευέλικτους και σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης

Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων σε διεθνές επίπεδο, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων

Επιδότηση στους συμμετέχοντες – ωφελούμενους που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση και θα έχουν συμμετάσχει  στις διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων  

Περιλαμβάνονται στο:

Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων

Τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία  στους ωφελούμενους να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την εργασία τους, να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε θέματα που είναι καίριας σημασίας για τη σημερινή αγορά.

ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΧΡΟΝΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

0 +
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
0 +
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK