Κοινωφελής εργασία 2020

Πληροφοριεσ

 • Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις φορείς για μία και μόνο ειδικότητα.
 • Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα.
 • Το νέο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε στοχευόμενα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο.

Κριτηρια

Η επιλογή των ωφελουμένων αναμένεται να γίνει στη βάση εννέα συγκεκριμένων κριτηρίων που ακολουθήθηκαν και σε προηγούμενες προκηρύξεις. Ειδικότερα:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίαςτου/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
 4. Ετήσιο εισόδηματου φορολογικού έτους 2018 ατομικό ή οικογενειακό.
 5. Ηλικία.
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»(ΚΕΑ).
 9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.»

Ποιοσ ο στοχοσ τησ δρασησ;

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ είναι η επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Συνοπτικα η Δραση περιλαμβανει:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις  ειδικότητες και τους φορείς της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εδώ.

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και για κάθε άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος.

Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ).

Φόρμα επικοινωνίας / Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λάβετε έγκαιρη ενημέρωση.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

0 +
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
0 +
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK

ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΙΑΔΝΗ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, που στοχεύει να δώσει ευκαιρίες σε ανέργους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων και πιο εύκολη πρόσβαση στη γνώση ή τεχνογνωσία, ευκαιρίες εξέλιξης, απασχόλησης και καριέρας.

Το Κέντρο ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2  παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα … Περισσότερα>>

NEWSLETTER

Eγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τα τελευταία νέα & ανακοινώσεις για τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2.

Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, εδώ:

sOCIAL MEDIA

αΝΑΖΗΤΗΣΗ