ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παροχή Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης & Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου γίνεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στο συμμετέχοντα αυτονομία στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από αναγνωρισμένο κρατικό φορέα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, στον τομέα της δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων – δεξιοτήτων τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων (στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους), αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Η εκπαιδευτική επάρκεια πιστοποιείται μέσω της συμμετοχής των δικαιούχων ενδιαφερομένων σε Εξετάσεις Πιστοποίησης. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε επιλεγμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνουν Θεωρητικό Μέρος και Πρακτικό Μέρος.  Στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων.  Στο πρακτικό μέρος, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία 20’ στο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους.
 

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα».

Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.).g

Από 1.9.2020 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».  
(άρθρο 68 του Ν. 4623/2019 (134/Α’/09-08-2019)