Κατάρτιση στελεχών των κλάδων Υλικών/Κατασκευών και Πιστοποίηση στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ:

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης  είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες της άσκησης του επαγγέλματός τους, γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους.

Ωφελούμενοι: Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν ΜΟΝΟ εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις  του Ιδιωτικού Τομέα.

Αντικείμενο Κατάρτισης

Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων  στον κλάδο των Δομικών Υλικών

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σύγχρονους μεθόδους εκπαίδευσης.

Ο αριθμός ωφελουμένων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι 33.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φόρμα επικοινωνίας / Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κ.Ε.Κ. Αριάδνη έχει τη λύση για κάθε επαγγελματία.

ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΧΡΟΝΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

0 +
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
0 +
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2