ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαθέσιμες Πιστοποιήσεις:

 Καλή Γνώση (επίπεδο B2): Lower

 Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1): Advanced

 Άριστη Γνώση (επίπεδο Γ2/C2): Proficiency

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί στη σύγχρονη ζωή των ανθρώπων και αποτελεί απαραίτητο εφόδιο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

To  ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK υλοποιεί εντατικά σεμινάρια Αγγλικής Γλώσσας αποκλειστικά για ενήλικες.

*Αναφορικά με τις υπάρχουσες γνώσεις των ενδιαφερομένων και την κατάταξή τους σε επίπεδα, θα γίνει σχετική “διάγνωση” μέσω ηλεκτρονικού test. 

*In order to further evaluate your current knowledge and which course is the best fit for your needs, all applicants are required to take a short online test.