Το παρακάτω ηλεκτρονικό τεστ αποσκοπεί στην διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε ωφελούμενου

Θα πρέπει οι ωφελούμενοι να αξιολογήσουν τα παρακάτω σημειώνοντας την αντίστοιχη απάντηση από 1 έως 5 (1: καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ καλά και 5: Άριστα)