Ποιους Αφορά το Πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Είναι ηλικίας 30-49 ετών

Τι Περιλαμβάνει η Δράση

Η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» απευθύνεται σε 10.000 άνεργους δικαιούχους, που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. H δράση περιλαμβάνει:

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  • Υπηρεσίες συνεχιζόμενηςεπαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητες κλάδων αιχμής (200 ώρες)
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
  • Πρακτική άσκηση ανέργων σε επιχειρήσεις, on the job training (380 ώρες)

Επιλογή & Ένταξη στο Πρόγραμμα

Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στοχεύουν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι ωφελούμενοι να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας  και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των νέων ειδικοτήτων “υψηλής ζήτησης” της αγοράς εργασίας.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα αφορούν ειδικότητες  τομέων τεχνικών επαγγελμάτων στους κλάδους:

Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
β) Εργασίες Μόνωσης
γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες
φροντίδας τρίτης ηλικίας)
β) Επαγγελματίας Καθαριστής
γ) Λινοθηκάριος
δ) Οροφοκόμος

Γ. Tουρισμού-επισιτισμού

α) Σερβιτόρος
β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι €2.520 και περιλαμβάνει:

  • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης €1.000, διάρκειας 200 ωρών
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης €1.520, διάρκειας 380 ωρών

ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου εδώ για μια θέση πρακτικής άσκησης

ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΧΡΟΝΟ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΑΣ.

0 +
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
0 +
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2