Ποιους Αφορά το Πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών

Τι Περιλαμβάνει η Δράση

Η δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» απευθύνεται σε 10.000 άνεργους δικαιούχους, που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. H δράση περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενηςεπαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητες κλάδων αιχμής (200 ώρες)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Πρακτική άσκηση ανέργων σε επιχειρήσεις, on the job training (380 ώρες)

Επιλογή & Ένταξη στο Πρόγραμμα

Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στοχεύουν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι ωφελούμενοι να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας  και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των νέων ειδικοτήτων “υψηλής ζήτησης” της αγοράς εργασίας.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Προβλέπεται ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητες των παρακάτω κλάδων:

 • Βιομηχανία, μεταποίηση και κατασκευές
 • Κοινωνική φροντίδα
 • Τουρισμός και επισιτισμός

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (training voucher).

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι €2.520 και περιλαμβάνει:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης €1.000, διάρκειας 200 ωρών
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης €1.520, διάρκειας 380 ωρών

ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΧΡΟΝΟ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΑΣ.

ΦΟΡΜΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

0 +
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
0 +
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2
Μετάβαση στο περιεχόμενο