Επιδοτούμενο για Ανέργους 18-50 ετών

Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων

Σεμινάριο security - Απόκτηση άδειας προσωπικού Ασφαλείας

Νέο Έργο ΔΥΠΑ

Σκοπός του έργου

Σκοπός, είναι η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω, κατάρτισης και πιστοποίησης στην ειδικότητα αιχμής «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό) και η διευκόλυνση της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 5.000 ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας από 18 έως 50 ετών.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης,  στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

Το έργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα της Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher) και περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, θεωρητικής, σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης), διάρκειας εκατόν πέντε (105) ωρών, στην ειδικότητα του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (Επιπέδου 1).
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ : 525 ευρώ

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Βασικές πληροφορίες

Xαρακτηριστικά  προγράμματος:
Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων

Επιδοτούμενο για ανέργους 18-50 ετών

Θεωρητική σύγχρονη εξ’ αποστάσεως τηλεκατάρτιση: 105 ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα: €525

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ρωτήστε μας!

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Κεντρικού:

Λεωφ. Δημοκρατίας 52, T.K. 351 32 Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 2231 08 10 60

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Παραρτήματος:

Πλατεία Αθανασίου Διάκου 2, T.K. 351 00 Λαμία
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2231 02 57 99

E-mail επικοινωνία:

info@kek-ariadni.gr

Φόρμα ενδιαφέροντος

Για όποιες απορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεστε, συμπλήρφωστε τη παρακάτω φόρμα εκδήλωσης επικοινωνίας του ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK και σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Skip to content