ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σημαίνει ευκαιρίες...

  Ευκαιρία για γνώση, άρα επιπλέον δύναμη

  Ευκαιρία να ανακαλύψεις επιπλέον ταλέντα και skills σου

  Ευκαιρία να συνομιλήσεις με άτομα κοινών επαγγελματικών ενδιαφερόντων άρα και γνωριμίες

  Ευκαιρία να βρεις εργασία στον Κλάδο που θέλεις

  Ευκαιρία να ανέβεις επίπεδο στη δουλειά σου 

NEO VOUCHER
Aνέργων

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Είναι ηλικίας 30-49 ετών
Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα περιλαμβάνεται απασχόληση με ένσημα, εξειδικευμένη κατάρτιση, αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσεων, ευκαιρίες για ανάπτυξη & επαγγελματική αποκατάσταση.

Συνεργασίες

Στο πρόσφατο βιογραφικό της εταιρείας καταγράφονται συνεργασίες για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με:

  • Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων
  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας 

κατόπιν της συμμετοχής της σε διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που πρoκύρηξαν οι εν λόγω φορείς.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελεύθερων Επαγγελματιών για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ / ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Παροχή επιταγής κατάρτισης Voucher €600

Σε 180.342 επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμογής στα νέα ψηφιακά δεδομένα θα υλοποιηθεί με τηλεκατάρτιση και οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες πέραν του ειδικού voucher θα λάβουν και σχετική πιστοποίηση.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στοχευμένη κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:
  • Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων
  • Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου τροφίμων

Βασικές Δεξιότητες Η/Υ – Σεμινάρια Κατάρτισης & Πιστοποίησης
Επιλέξτε το πακέτο που σας ενδιαφέρει

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενισχύστε τις γνώσεις σας και προσθέστε ένα + στο βιογραφικό σας επιλέγοντας το πακέτο που σας ενδιαφέρει! 

Προγράμματα & Συμβουλευτική

Κατάρτιση ανέργων

Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΚΕΚ στοχεύουν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι άνεργοι να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των νέων ειδικοτήτων “υψηλής ζήτησης”... Περισσότερα

Κατάρτιση Εργαζομένων

Τα προγράμματα κατάρτισης που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΚΕΚ είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την εργασία τους... Περισσότερα

Σεμινάρια

0 +
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
0 +
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2

Από το Blog μας

Skip to content