ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σημαίνει ευκαιρίες...

  Ευκαιρία για γνώση, άρα επιπλέον δύναμη

  Ευκαιρία να ανακαλύψεις επιπλέον ταλέντα και skills σου

  Ευκαιρία να συνομιλήσεις με άτομα κοινών επαγγελματικών ενδιαφερόντων άρα και γνωριμίες

  Ευκαιρία να βρεις εργασία στον Κλάδο που θέλεις

  Ευκαιρία να ανέβεις επίπεδο στη δουλειά σου 

VOUCHER
Aνέργων

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 10.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είναι ηλικίας 30-49 ετών
Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα περιλαμβάνεται απασχόληση με ένσημα, εξειδικευμένη κατάρτιση, αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσεων, ευκαιρίες για ανάπτυξη & επαγγελματική αποκατάσταση.

Συνεργασίες

Στο πρόσφατο βιογραφικό της εταιρείας καταγράφονται συνεργασίες για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με:

 • Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας 

κατόπιν της συμμετοχής της σε διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που πρoκύρηξαν οι εν λόγω φορείς.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελεύθερων Επαγγελματιών για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ / ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Παροχή επιταγής κατάρτισης Voucher €600

Σε 180.342 επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμογής στα νέα ψηφιακά δεδομένα θα υλοποιηθεί με τηλεκατάρτιση και οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες πέραν του ειδικού voucher θα λάβουν και σχετική πιστοποίηση.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - VOUCHER Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών
«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών
Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 580 ώρες.
Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.520€
ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στοχευμένη κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:
 • Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων
 • Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου τροφίμων

Βασικές Δεξιότητες Η/Υ – Σεμινάρια Κατάρτισης & Πιστοποίησης
Επιλέξτε το πακέτο που σας ενδιαφέρει

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενισχύστε τις γνώσεις σας και προσθέστε ένα + στο βιογραφικό σας επιλέγοντας το πακέτο που σας ενδιαφέρει! 

Προγράμματα & Συμβουλευτική

Κατάρτιση Εργαζομένων

Τα προγράμματα κατάρτισης που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΚΕΚ είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την εργασία τους... Περισσότερα

Κατάρτιση ανέργων

Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΚΕΚ στοχεύουν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι άνεργοι να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των νέων ειδικοτήτων “υψηλής ζήτησης”... Περισσότερα

ΝΕΟ Voucher 80.000 ανέργων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ” ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΕΧΟΥΝ
 • εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • ηλικία άνω των 18 ετών
 • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
H ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   
 • Κατάρτιση 50 – 200 ωρών που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανέρχεται έως τα 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Σεμινάρια

0 +
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0 +
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
0 +
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ

Από το Blog μας

ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΙΑΔΝΗ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, που στοχεύει να δώσει ευκαιρίες σε ανέργους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων και πιο εύκολη πρόσβαση στη γνώση ή τεχνογνωσία, ευκαιρίες εξέλιξης, απασχόλησης και καριέρας.

Το Κέντρο ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2  παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα … Περισσότερα>>

NEWSLETTER

Eγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τα τελευταία νέα & ανακοινώσεις για τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΑΡΙΑΔΝΗ WORK ΚΔΒΜ2.

Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, εδώ:

sOCIAL MEDIA

αΝΑΖΗΤΗΣΗ