Σεμινάριο για Security

Απόκτηση άδειας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

Σεμινάριο security - Απόκτηση άδειας προσωπικού Ασφαλείας

Κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας με βάσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση  4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008  πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος  δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α*.

Το ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK στα πλαίσια των συνεργασιών του με αδειοδοτημένους από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) φορείς, υλοποιεί σεμινάρια κατάρτισης και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης προσωπικού ασφάλειας (Security).

H παρεχόμενη υπηρεσία της κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 105 ωρών, γίνεται μέσω αδειοδοτημένου συστήματος σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση επαγγελματιών της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, έχει αναθέσει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Βασικές πληροφορίες

Xαρακτηριστικά  σεμιναρίου:
Απόκτηση άδειας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

Εκπαίδευση: 105 ώρες 

Κατάρτιση: σύγχρονη τηλεκατάρτιση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ρωτήστε μας!

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Κεντρικού:

Λεωφ. Δημοκρατίας 52, T.K. 351 32 Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 2231 08 10 60

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Παραρτήματος:

Πλατεία Αθανασίου Διάκου 2, T.K. 351 00 Λαμία
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2231 02 57 99

E-mail επικοινωνία:

info@kek-ariadni.gr

Φόρμα ενδιαφέροντος

Για όποιες απορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεστε, συμπλήρφωστε τη παρακάτω φόρμα εκδήλωσης επικοινωνίας του ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK και σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Skip to content