Επιδοτούμενο για Εργαζομένους

Aναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Β’ κύκλος – Voucher Εργαζομένων

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις:

  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.  Στα προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης θα εφαρμοστεί η μέθοδος μικτής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει
  • κατάρτιση τουλάχιστον 12 ωρών δια ζώσης σε αίθουσα διδασκαλίας, 
  • 48 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση σε ηλεκτρονική αίθουσα σε καθορισμένες μέρες και ώρες
  • 20 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, αφιέρωση προσωπικού χρόνου του εκπαιδευόμενου ( εκτός ωραρίου εργασίας ) για ατομική μελέτη
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησηςτων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού προσόντων σύμφωνου με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά δηλαδή έως 400 €.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Βασικές πληροφορίες

Xαρακτηριστικά  προγράμματος:
Aναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Επιδοτούμενο για εργαζομένους

Μικτή εκπαίδευση: 80 ώρες

Δια ζώσης διδασκαλία: 12 ώρες 

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση: 48 ώρες

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση: 20 ώρες

Επίδομα: 5/ώρα κατάρτισης έως €400 μικτά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ρωτήστε μας!

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Κεντρικού:

Λεωφ. Δημοκρατίας 52, T.K. 351 32 Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 2231 08 10 60

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Παραρτήματος:

Πλατεία Αθανασίου Διάκου 2, T.K. 351 00 Λαμία
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2231 02 57 99

E-mail επικοινωνία:

info@kek-ariadni.gr

Φόρμα ενδιαφέροντος

Για όποιες απορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεστε, συμπλήρφωστε τη παρακάτω φόρμα εκδήλωσης επικοινωνίας του ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK και σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Skip to content