Επιδοτούμενο για Ανέργους & Εργαζομένους

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού

Νέο Έργο ΔΥΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης έχουν πρόσωπα που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

  • Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
  • Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
  • Ενδιαφερόμενοι άνεργοι εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης των προγραμμάτων το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, κατόπιν εκδήλωσης του ενδιαφέροντος τους

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι :

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.

(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.

(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Η υλοποίηση της κατάρτισης προβλέπεται να γίνει με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 250 ωρών 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Επίδομα κατάρτισης

Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Βασικές πληροφορίες

Xαρακτηριστικά  προγράμματος:
Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού

Επιδοτούμενο για ανέργους & εργαζομένους άνω των 18 ετών

Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως: 250 ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5/ώρα έως €1250 συνολικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ρωτήστε μας!

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Κεντρικού:

Λεωφ. Δημοκρατίας 52, T.K. 351 32 Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 2231 08 10 60

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Παραρτήματος:

Πλατεία Αθανασίου Διάκου 2, T.K. 351 00 Λαμία
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2231 02 57 99

E-mail επικοινωνία:

info@kek-ariadni.gr

Φόρμα ενδιαφέροντος

Για όποιες απορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεστε, συμπλήρφωστε τη παρακάτω φόρμα εκδήλωσης επικοινωνίας του ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK και σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Skip to content