Επιδοτούμενο για Ανέργους 25-45 ετών

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων

Νέο Έργο ΔΥΠΑ: ΕΚΔΟΘΗΚΕ η υπ’ αριθμ. 94325/22-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σκοπός του έργου

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και περιλαμβάνει:   

  • Θεωρητική κατάρτιση, η οποία  θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθουν κατά τη διαρκεια της κατάρτισης
  • Ένταξη των ωφελούμενων στην απασχόληση, τοποθέτηση με πρόσληψη από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα   

Ωφελούμενοι: 

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
II. Να έχουν ηλικία 25 έως 45 ετών.
III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Βασικές πληροφορίες

Xαρακτηριστικά  προγράμματος:
Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων 25-45 ετών

Επιδοτούμενο για ανέργους 25-45 ετών

Σύγχρονη εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση: 60 ώρες

Ασύγχρονη εκπαίδευση: 20 ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5/ώρα 

Μισθός: €1022 / μήνα 

Ασφάλιση: 25 ημέρες / μήνα (πλήρης απασχόληση) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ρωτήστε μας!

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Κεντρικού:

Λεωφ. Δημοκρατίας 52, T.K. 351 32 Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+30 2231 08 10 60

Διεύθυνση & Τηλέφωνο Παραρτήματος:

Πλατεία Αθανασίου Διάκου 2, T.K. 351 00 Λαμία
Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2231 02 57 99

E-mail επικοινωνία:

info@kek-ariadni.gr

Φόρμα ενδιαφέροντος

Για όποιες απορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεστε, συμπλήρφωστε τη παρακάτω φόρμα εκδήλωσης επικοινωνίας του ΚΔΒΜ ΑΡΙΑΔΝΗ WORK και σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Skip to content